Former for haler i akvariumfisk

Queue de poisson en lyre
Lyre Tail

Queue de poisson en croissant
Halvmåne hale

Queue de poisson ronde
Rund hale

Queue de poisson de voile
Seile

Queue de poisson en fourchue
Fourch hale

Queue de poisson en trapèze
Trapezoid hale

Akvariumfisk

Pseudotropheus elongatus

Pseudotropheus elongatus

Tytocharax Atopodus fisk er en ferskvannsfisk innfødt til elver og innsjøer fra Sør -Amerika. Den tilhører Characidae-familien og er også kjent som Saber Tooth-Tooth. Tytocharax atopodus har en ...