Former for haler i akvariumfisk

Queue de poisson en lyre
Lyre Tail

Queue de poisson en croissant
Halvmåne hale

Queue de poisson ronde
Rund hale

Queue de poisson de voile
Seile

Queue de poisson en fourchue
Fourch hale

Queue de poisson en trapèze
Trapezoid hale

Akvariumfisk

Neolebias powelli 1 tache

Neolebias powelli 1 tache

Hyphessobrycon Serpae -fisken er en ferskvannsfisk som er kjent som "tetra serpae" eller "rød tetra". Han er fra Sør -Amerika og finnes ofte i elver og innsjøer i regionen. Fisken måler generelt m...