Akvarium krepsdyr

Sesarma mederi

Sesarma mederi

Det hører litt lenger enn Corp. Han får dem til å spise avbøyninger. Men trodde er ideelt for å eliminere alle de små parasittene som hersker i ditt marine akvarium. Vær forsiktig, han spiser e...