Bekkenfinner

Parfinner som ligger foran analen.

Bekkenfinner er et par finner som ligger på baksiden av fisken, på magen, rett under sidelinjen. De er plassert på hver side av det reproduktive organet og er ofte mindre enn rygg- og pectorfinnene.

Bekkenfinner brukes hovedsakelig til stabilisering og fremdrift. De kan brukes til å opprettholde balansen og fiskens plassering når den er ubevegelig, samt for å gjøre svinger og retningsendringer når den svømmer.

Enkelte arter av fisk bruker også bekkenfinnene sine for å hvile på bunnen av akvariet eller for å gjemme seg i steiner og sprekker.

Bekkenfinner er også viktig for reproduksjon. Hos noen fisk har hannene modifiserte bekkenfinner kalt "gonadiske finner" som brukes til å gjødsle hunneggene.

Det er viktig å ta vare på bekkenfinnene til fisken din ved å holde dem rene og sunne. Hvis bekkenfinner er skadet eller infisert, kan dette påvirke fiskens kapasitet til å svømme og bevege seg normalt. Hvis du merker at bekkenfinnene til fisken din er skadet eller synes det er vanskelig å svømme, anbefales det å konsultere en veterinær for fisk eller en profesjonell fra akvarofilien.

Oppsummert er bekkenfinner et par finner som ligger på baksiden av fisken som brukes til stabilisering, fremdrift og reproduksjon. De er viktige for trivselen og helsen til fisken din, så det er viktig å holde dem i god stand.

Akvariumfisk

Neolebias powelli 1 tache

Neolebias powelli 1 tache

Hyphessobrycon Serpae -fisken er en ferskvannsfisk som er kjent som "tetra serpae" eller "rød tetra". Han er fra Sør -Amerika og finnes ofte i elver og innsjøer i regionen. Fisken måler generelt m...