Par finner

Pectoral og bekken (eller ventral) finner.

Parfinnene er vedheng som lar fisk drive seg i vann og opprettholde balansen. De er plassert på hver side av fiskens kropp og er generelt plassert mot baksiden av dyret.

Det er flere typer par finner, som kan variere i form, i størrelse og i posisjon avhengig av fiskens arter. Pektorfinnene er for eksempel nær fiskens hode og brukes til fremdrift og vedlikehold av balanse. Bekkenfinner er derimot i nærheten av fisken og brukes hovedsakelig til stabilisering og retningsendring.

Parfinnene består vanligvis av artikulerte stråler dekket med skalaer og er muskuløse. De er animert av laterale bevegelser fra topp til bunn som lar fisken bevege seg i vann.

Parfinnene er veldig viktige for overlevelsen av fisken, fordi de lar dem bevege seg, jakte og flykte fra rovdyrene. De spiller også en rolle i reproduksjonen og den sosiale atferden til fisk.

Det er viktig å ta vare på fisken til fisken ved å opprettholde vannet i det rene akvariet og sikre at fisken har nok plass til å svømme og bevege seg fritt. Hvis parene til en fisk av en fisk er skadet eller syk, kan dette få alvorlige konsekvenser for helsen og dens evne til å bevege seg normalt.

Oppsummert er parfinner laterale vedheng som lar fisk drive seg i vann og opprettholde balansen. De består av artikulerte stråler dekket med skalaer og er veldig viktige for overlevelsen og oppførselen til fisken. Det er viktig å ta vare på disse finnene for å sikre fiskens gode helse.

Akvariumfisk

Badis badis

Badis badis

Myxocyprinus Asiaicus sinensis, ofte kjent som Kina steinbit, er en ferskvannsfisk hjemmehørende i elvene og Kina -innsjøene. Det er en liten fisk, og måler i gjennomsnitt mellom 10 og 20 centimete...