Tac

Også kalt KH (Karbonathärt på tysk). Den komplette alkalimetriske tittelen (eller midlertidig hardhet, eller kullsyreholdig hardhet) indikerer innholdet av vann i karbonater og kalsium og magnesiumbikarbonater (utfellende salter på koke).

Begrepet "TAC" er et forkortelse som kan ha flere betydninger i forskjellige sammenhenger, men innen akvarofili brukes det oftest til å utpeke "totale karbonatalkaliniteter".

I et akvarium tilsvarer TAC mengden karbonater og bikarbonater som er til stede i vannet. Det måles i "grader av Tyskland" (DKH) eller "grader av fransk" (DGH). Vi snakker om "Grad of Germany" når vi bruker en måleskala fra 0 til 14, og "grad av fransk" når vi bruker en skala fra 0 til 18.

TAC er viktig i akvariofilien fordi den spiller en nøkkelrolle i å opprettholde balansen i parametrene til vannet i akvariet ditt. Faktisk griper TAC inn i reguleringen av vannets pH. En pH for høy eller for lav kan være skadelig for fisk og andre innbyggere i akvariet.

TAC kan påvirkes av flere faktorer, for eksempel kvaliteten på tappevannet, materialene som brukes i konstruksjonen av akvariet og dets tilbehør (for eksempel underlag, steiner og planter), samt kjemikaliene du bruker (for eksempel behandling mot parasitter eller vannholdende produkter).

Det anbefales å regelmessig måle TAC for akvariet ditt for å sikre at det er i et optimalt verdisområde for arten du er vert. Hvis du finner ut at TAC er for høy eller for lav, kan du bruke spesifikke produkter til å rette det, for eksempel buffere for å øke TAC eller syrene for å redusere den.

Det er også viktig å ta hensyn til hardheten i vannet fra akvariet ditt når du måler TAC. Vannets hardhet tilsvarer mengden mineraler oppløst i vann, for eksempel kalsium og magnesium. Vannets hardhet kan også påvirke pH og Aquariums TAC.

Oppsummert er TAC en viktig parameter for vannet i akvariet ditt som spiller en nøkkelrolle i å opprettholde vannbalansen og helsen til innbyggerne. Det anbefales å måle det regelmessig og iverksette de nødvendige tiltakene for å holde det i et optimalt verdisområde for arten du er vert. Dette kan kreve bruk av produkter som buffere eller syrer, avhengig av situasjonen. Det er også viktig å ta hensyn til hardheten i vannet fra akvariet ditt når du måler TAC og for å sikre at vannets hardhet er egnet for arten du er vert for. Generelt anbefales det å følge nøye parametrene for akvariumvannet ditt og reagere raskt hvis du ser endringer for å opprettholde et sunt og balansert miljø for innbyggerne i akvariet ditt.

Akvariumfisk

Cromileptes altivelis

Cromileptes altivelis

Acissenger Nudiventris -fisken, også kjent som Naked Sturgeon, er en ferskvannsfisk fra Ecipseridae -familien. Han er fra Sentral -Asia og finnes hovedsakelig i kjærlighet, DNIEPR og Volga Rivers. D...